Proxmox sota VirtualBox

Aquests dies estic jugant amb Proxmox. Proxmox és una eina per muntar un servidor de virtualització. És competència a VMWare (tant en la versió ESXi com vSphere) i  al Hyper-V de Microsoft, però Proxmox és Open Source, punt fort a l’hora de plantejar-lo com a eina de treball per un centre educatiu (tant a nivell de gestió real, com a nivell de docència).

Com que vull fer servir Proxmox amb alumnes, la forma més fàcil de fer proves és que ho virtualitzin. Valgui la redundància, es virtualitzarà un servidor de virtualitzacions. Però per aprendre’n i fer proves serà perfectament viable.

El problema que se’ls planteja als alumnes és: “Com ho podem muntar de tal manera que Proxmox, que és guest de VirtualBox, però alhora és el host de la infraestructura, tingui sortida a internet i al mateix temps tinguin també sortida les maquines que es virtualitzaran a Proxmox?”. Sí, cal llegir dues vegades la pregunta perquè és una mica rebuscada.

La wiki oficial de Proxmox contempla la possibilitat que aquest corri sota VirtualBox i soluciona la casuística descrita anteriorment creant dues interfícies de xarxa a VirtualBox: una com a “Adaptador de només l’amfitrió” perquè la nostra màquina física es connecti al dashboard web de Proxmox, i l’altra com a NAT perquè les màquines guest de Proxmox tinguin sortida a internet.

A mi aquesta no em sembla una bona solució per dues raons:

1. Proxmox es queda aïllat d’internet.
2. Des d’altres PCs d’una eventual xarxa no es podria gestionar Proxmox.

Per tant penso que és millor crear dues interfícies NAT. La primera servirà perquè Proxmox sigui visible des de la màquina física. És clar que caldrà prèviament fer una redirecció de ports: si suposem que VirtualBox assignarà la IP 10.0.2.15 a la màquina Proxmox, a la pestanya “Reenviament de ports” de la configuració de VirtualBox caldrà que el port (per exemple) 8006 de 127.0.0.1 apunti al port 8006 de 10.0.2.15. Fent això Proxmox serà accessible des de https://127.0.0.1:8006 i a més tindrà sortida a internet. L’altra interfície NAT servirà perquè les màquines hostes (guest) de Proxmox surtin a internet. Aquí no caldrà configurar res més que el que es veu a la següent imatge:

On les màquines guest, com en aquest cas la “100 Ubuntu18” tindrà la següent configuració de xarxa:

Ara, si volguéssim accedir a aquesta màquina des de fora, per SSH per exemple, caldria saber quina IP ha obtingut (això és així perquè jo ho he configurat com a DHCP). En el meu cas doncs, la màquina virtual amb Ubuntu té la IP 10.0.3.15. Per tant, en la següent imatge, es veuen els ports i les IPs redireccionades. La primera és per accedir-hi des de la meva màquina física i la segona anirà variant en funció de la xarxa on estigui connectat:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *